ห้องรับประทานอาหาร
ตัวแทนจำหน่าย
  036-230707 , 036-308191